ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ     
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ     
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΧΗ     
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ     
ΤΡΑΠΕΖΕΣ     
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ     
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ     
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ     
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ     
ΚΑΤΟΙΚΙΑ     
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ     
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ     
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ     
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ     
ΝΕΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GR     EN

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 1995, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, Μ. ΜΠΙΡΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ, Μ. ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ