ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ     
ΔΥΝΑΜΙΚΟ     
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ     
  
ΕΡΓΑ

ΝΕΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EN ISO 9001:2015
Cert No 020421-6
EN ISO 14001:2015
Cert No 020421-7
GR     EN

Το Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών συστάθηκε το 1987 από τους Παναγιώτη Γραμματόπουλο και Χρήστο Πανουσάκη και απέκτησε εταιρική μορφή το 1998. Η Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ" έχει ως έδρα της την Αθήνα.

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την μελέτη  και  την επίβλεψη έργων δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος σε ποικίλους τομείς. Αναλαμβάνει μελέτες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κτιριακών έργων, μελέτες αστικού σχεδιασμού, διαμορφώσεως τοπίου, οικονομοτεχνικές μελέτες, καθώς και μελέτες αξιοποίησης. Η Εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στην συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων και  συνόλων. Η ενσωμάτωση βιοκλιματικών αρχών σχεδιασμού αποτελεί βασική παράμετρο της αρχιτεκτονικής δημιουργίας της Εταιρείας.

 

Το επιστημονικό δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από αρχιτέκτονες μηχανικούς. Η σύνθεση και η οργάνωση της Εταιρείας εξασφαλίζουν την αποτελεσματική, άρτια και καθολική εποπτεία σε κάθε αντικείμενο μελέτης. Υπάρχει συνεχής συνεργασία με επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις των διαφόρων μελετών. Η δημιουργική συνεργασία του προσωπικού της Εταιρείας και η συμμετοχή ειδικών εξωτερικών συμβούλων επιτυγχάνουν την αμοιβαία και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ Εταιρείας, εργοδοτών και κατασκευαστών, με τρόπο ο οποίος να εγγυάται την άρτια υλοποίηση κάθε μελέτης και κατασκευής.

 

Η Εταιρεία έχει διακριθεί σε πολλούς πανελλήνιους διαγωνισμούς. Μελέτες της εταιρείας έχουν λάβει διεθνείς διακρίσεις. Σε μεγάλο αριθμό δημόσιων διαγωνισμών μελέτης-κατασκευής οι μελέτες της εταιρείας έχουν λάβει την πρώτη θέση.

 

Η Εταιρεία κατέχει το ανώτατο Πτυχίο Μελετών Δημοσίων Έργων (Ε’ τάξης) στις κατηγορίες Αρχιτεκτονικών και Eιδικών Αρχιτεκτονικών μελετών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ