ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ     
ΔΥΝΑΜΙΚΟ   •
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ     
ΕΡΓΑ
ΝΕΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GR     EN

Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι

    

    

    

Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι    

    

    

    

          

    

    

    

    

    

    

    

    

Π. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Εταίρος

1987 - ...

  

Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Εταίρος

1998 - 2015

ΧΡ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Εταίρος

1987 - ...

Β. ΛΑΒΡΑΝΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Εταίρος

1996 - 2009

Ζ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Εταίρος

1995 - ...

 

Π. ΤΑΣΙΑΔΑΜΗ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Εταίρος

1998 - 2009

Θ. ΠΑΣΟΥΛΑΣ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Εταίρος

2015 - ...

Ν. ΚΑΜΠΟΛΗ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Εταίρος

1998 - 2009

 

       

 

       

          

    

    

    

    

    

    

    

    

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ

   

   

   

   

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ   

   

   

   

          

    

    

    

    

    

    

    

    

Β. ΛΑΒΡΑΝΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

2017 - ...

 

Ε. ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1991 - 1995

Α. ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

2007 - 2016

Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1991 - 1992

Α. ΚΑΤΣΑΝΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

2007 - 2013

C. PERNET

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1991 - 1992

Λ. ΔΕΜΑΓΓΟΣ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

2004 - ...

Μ. ΣΙΒΡΗ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1989 - 1993

Ε. ΚΟΥΖΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

2004 - 2014

Β. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

2004 - 2013

Ι. ΡΟΥΣΚΙΟΝΙ

Διακοσμήτρια

Συνεργάτης

2005 - 2010

Κ. ΣΚΑΛΚΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

2002 - ...

Α. ΣΚΟΡΔΑ

Τεχνολόγος Μηχ.

Συνεργάτης

2002 - 2007

Δ. ΔΟΜΙΝΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

2002 - 2004

Μ. ΒΥΡΙΝΗΣ

Τεχνολόγος Μηχ.

Συνεργάτης

2002 - 2010

Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

2001 - ...

Σ. ΝΤΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ

Τεχνολόγος Μηχ.

Συνεργάτης

2000 - 2014

Β. ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

2001 - ...

ΧΡ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

Τεχνολόγος Μηχ.

Συνεργάτης

1998 - 2004

Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1999 - 2004

Α. ΠΑΣΟΥΛΑΣ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1998 - ...

Α. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Οικονομική Διαχείριση

Συνεργάτης

2002 - 2012

Π. ΚΑΦΕΤΖΙΔΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1996 - 1996

Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομική Διαχείριση

Συνεργάτης

2002 - ...

Δ. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1995 - 1995

Α. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ

Γραμματεία

Συνεργάτης

2008 - 2010

Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1994 - 2000

Σ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Γραμματεία

Συνεργάτης

2001 - 2012

Μ. ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1993 - ...

+Ο. ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑ

Γραμματεία

Συνεργάτης

1999 - 2007

Χ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Αρχιτέκτων Μηχ.

Συνεργάτης

1993 - 1993

Α. ΒΡΑΤΟΛΗΣ

Μηχανοργάνωση

Συνεργάτης

2001 - ...

       

       
                 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ