ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ     
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ     
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΧΗ     
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ     
ΤΡΑΠΕΖΕΣ     
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ     
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ     
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ     
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ     
ΚΑΤΟΙΚΙΑ     
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ     
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ     
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ     
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ     
ΝΕΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GR     EN

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ", ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 1998, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: 4.000 m2 , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.500.000 €

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ. ΚΡΟΚΙΔΗ, Γ.ΤΣΙΡΩΝΗ