ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ     
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ     
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΧΗ     
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ     
ΤΡΑΠΕΖΕΣ     
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ     
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ     
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ     
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ     
ΚΑΤΟΙΚΙΑ     
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ     
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ   
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ     
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   
  
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ     
ΝΕΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GR     EN

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΤΡΙΚΑΛΑ, 2004, ΠΑΡΟΧΘΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 900.000 m2, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.880.000 €

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ "ΑΕΤΕΡ ΑΕ"