ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ     
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ     
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΧΗ     
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ     
ΤΡΑΠΕΖΕΣ     
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ     
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ     
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ     
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ     
ΚΑΤΟΙΚΙΑ     
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ     

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ     
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ     
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ     
ΝΕΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GR     EN

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ "ΕΘΕΛ ΑΕ"

ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 2006, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: 7.800 m2 , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.500.000 €, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ "ΑΔΚ"