ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ     
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ     
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΧΗ     
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ     
ΤΡΑΠΕΖΕΣ     
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ     
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ   
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ     

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ     
ΚΑΤΟΙΚΙΑ     
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ     
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ     
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ     
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ     
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ     
ΝΕΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GR     EN

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙA, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ, ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

ΑΘΗΝΑ 2010, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2 ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2.700 m2 , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000 €

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Μ.ΛΑΧΑΝΑ