ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ     
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ     
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΧΗ     

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ     
ΤΡΑΠΕΖΕΣ    
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ     
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ     
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ     
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ     

ΚΑΤΟΙΚΙΑ     
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ     
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ     
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ     
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ     
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ     
ΝΕΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GR     EN

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ, 2006,  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: 900 τ.μ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.200.000 €

- ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ, 2002, ΕΠΙΦ. ΚΤΙΡΙΩΝ: 7.400 τ.μ, ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΡΓΟΥ: 5.800.000 €

- ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ, 2001, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: 2.400 τ.μ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.500.000 €

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΑΤΡΑ, 2000,  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: 1.000 τ.μ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.175.000 €

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (Ε.Τ.Β.Α.) - ΠΑΤΡΑ, 1999, ΕΠΙΦ. ΚΤΙΡΙΟΥ: 900 τ.μ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.100.000 €

    

Τα έργα παρουσιάζονται κατά χρονολική σειρά

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ